CID & Mednas – iLL Behavior

CID & Mednas – iLL Behavior

Μία Size-κυκλοφορία αποτελεί πλέον εβδομαδιαίο γεγονός και μάλιστα συνεχίζοντας τον ποιοτικό πλουραλισμό της μεγάλης δισκογραφικής εταιρίας. Το κομμάτι “iLL Behavior” μπορείτε να το απολαύσετε στην συνέχεια του άρθρου, μαζί με το link ου θα σας οδηγήσει στο online store του Beatport. Beatport: http://www.beatport.com/release/ill-behavior/1306638

Read More