Άλλη μία guest εμφάνιση από τον Snoop Dogg, που συμμετέχει και στο “Bad Mama Jama” της CuhDeeJah.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης