Θετικότατη προσπάθεια από τον Eric Bellinger, που φιλοξένησε τους Cordae και Fabolous στο “Curious“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης