Παραμένει ιδιαίτερα ενεργός μέσα στο 2022 ο YG, που δίνει στο κοινό του και το “Alone”.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης