Νέο υλικό από τον Big K.R.I.T., που δίνει στο κοινό του το “Extra Credit“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης