Οι ONYX δίνουν συνέχεια στα επίσημα video clips με τα visuals του “Shoto Wit“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης