Αρκετούς μήνες την κυκλοφορία του κομματιού, οι Kent Jones και Rick Ross παρουσιάζουν τα visuals του “Bout That“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης