Ένα video clip την ημέρα από τον Yelawolf, που παρουσιάζει το οπτικοακουστικό υλικό του “Bounce“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης