Αρκετά ενδιαφέρουσα συνεργασία ανάμεσα στους Joell Ortiz και Sheek Louch για το “Love Is Love“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης