Οι ταλαντούχοι Majid Jordan συνεργάζονται με τον κορυφαίο Diddy στο ατμοσφαίρικο “Sway“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης