Οι Λιθουανοί Ironvytas συνεργάζονται με τους σπουδαίους Onyx για χάρη του “Hip Hop Connecting People“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης