Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του κομματιού, ο Hombre παρουσιάζει και τα visuals του “This Is California” με τη συμμετοχή του Snoop Dogg.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης