Ακόμη ένα video clip από τον Wiz Khalifa που παρουσιάζει τα visuals του “Smoke Screen” σε συνεργασία με τον Bootsyano.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης