Δεύτερη κυκλοφορία εντός λίγων ωρών από τον Kid Ink που δίνει στο κοινό του και το “Woop Woop“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης