Οι Chromeo συνεργάζονται με τον Τhe-Dream σε μία απρόσμενη κυκλοφορία με τίτλο “Bedroom Calling“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης