Σούπερ ποιοτική συνεργασία ανάμεσα στον Walter Beasley και τον Raheem DeVaughn για το πολύ καλό “Late Night Lover“.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης