Ο θρύλος της West Coast E-40 επιστρέφει με το Β.Ο.Α.Β. σε συνεργασία με HBR, YellowBoiiThaDuke και Yadda.

About Author

Παναγιώτης Χριστουλάκης