Βirdman & Juveline – Just Another Gangsta (Video)

Birdman και Juvenile μαζί μετά από χρόνια. Ακούστε το “Just Another Gangsta“, το οποίο συνοδεύτηκε από το video clip του.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *