Ηοpsin – Hell’s Carol (Video)

O Hopsin κυκλοφορεί το (μάλλον) εορταστικό “Hell’s Carol” όντας στο πνεύμα των ημερών.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *